Monitorul Oficial


Monitorul Oficial
Utilizator:
Parola:
Reţine datele mele:
Intră

Creare cont nouUtilizator nou

Creare cont nouAm uitat username-ul sau parola

Procedura de înregistrare în sistem

Procedura de înregistrare în sistem a autorităţilor contractante/colaboratorilor cuprinde următoarele etape obligatorii:

1.  completarea formularului on-line cu datele autorităţii contractante/colaboratorului        
2. transmiterea cererii de înregistrare semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante/colaboratorului sau de persoana împuternicită să reprezinte autoritatea/colaboratorul în relaţiile cu terţii (prin fax sau on-line)
3. transmiterea de către Monitorul Oficial R.A. prin mijloace electronice a confirmării privind validarea contului utilizator

1. Completarea cu datele AC/colaboratorului
 • se accesează link-ul „utilizator nou“ din pagina principală, care va conduce la pagina "Termeni şi condiţii", în legătură cu care trebuie exprimat acordul pentru a trece în etapa următoare
 • în urma exprimării acordului, se va ajunge în pagina "Creare utilizator", unde se completează cu datele solicitate, selectându-se şi opţiunea „Autoritate contractantă“/„Colaborator intern“/„Colaborator extern“, în funcţie de calitatea în care se solicită înregistrarea în sistem
 • după introducerea codului afişat şi salvare, se merge la secţiunea "Date autoritate contractantă/colaborator", unde se vor menţiona:
            • denumirea autorităţii/colaboratorului
            • sediul
            • CIF
            • numărul de înmatriculare la ORC, dacă este cazul
            • cont Bancă/Trezorerie
            • număr telefon/fax, adresă e-mail
            • numele şi funcţia reprezentantului legal al autorităţii/colaboratorului
            • numele persoanei de contact
            • număr telefon, adresă de e-mail persoană de contact

  2. Cererea de înregistrare se transmite Monitorului Oficial R.A. sub semnătura reprezentantului legal al autorităţii/colaboratorului şi ştampilată, prin fax/poştă/în format electronic.

  3. În urma verificării informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare cu datele introduse în sistemul de publicare on-line, utilizatorul va fi validat şi salvat în baza de date, trimiţându-se autorităţii/colaboratorului, prin poştă electronică, un mesaj de validare sau o notificare de remediere a neconcordanţelor sesizate


  NOTĂ: Utilizatorul îşi poate declara subsidiare de forma:
  a) filiale, sucursale, agenţii, autorităţi asociate autorităţii contractante
  b) diverse autorităţi contractante pentru care colaboratorii externi ai Monitorului Oficial R.A. intermediază publicarea, în baza unui contract de prestări servicii, semnat în prealabil

  Aceasta se realizează prin acţionarea butonului "Adaugă noi autorități" din pagina utilizatorului, secţiunea "Autorităţi contractante".