Monitorul Oficial


Monitorul Oficial
Utilizator:
Parola:
Reţine datele mele:
Intră

Creare cont nouUtilizator nou

Creare cont nouAm uitat username-ul sau parola

Anunţuri publicabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a 

 

 

Sistemul de publicare on-line este destinat preluării şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a următoarelor tipuri de  anunţuri:

 

1.      Achiziţii publice

      1.1. Anunţuri de intenţie

            1.1.1.      Achiziţii de produse

            1.1.2.      Achiziţii de lucrări

            1.1.3.      Achiziţii de servicii

      1.2. Anunţuri de participare la licitaţie deschisă

            1.2.1.      Achiziţii de produse

            1.2.2.      Achiziţii de lucrări

            1.2.3.      Achiziţii de servicii

      1.3. Anunţuri de participare la licitaţie restrânsă

            1.3.1.      Achiziţii de produse

            1.3.2.      Achiziţii de lucrări

            1.3.3.      Achiziţii de servicii

      1.4. Anunţuri de participare la negociere cu publicare prealabilă

            1.4.1.      Achiziţii de produse

            1.4.2.      Achiziţii de lucrări

            1.4.3.      Achiziţii de servicii

      1.5. Anunţuri de participare la dialog competitiv

            1.5.1.      Achiziţii de produse

            1.5.2.      Achiziţii de lucrări

            1.5.3.      Achiziţii de servicii

      1.6. Anunţuri privind concursul de soluţii

           1.6.1.      Anunţuri de participare

           1.6.2.      Anunţuri privind rezultatul concursului

     1.7. Anunţuri de atribuire a contractului de achiziţii 

  2.      Concesiuni

      2.1. Anunţuri de participare la licitaţie

            2.1.1.     Achiziţii de bunuri

      2.2. Anunţuri de participare la negociere directă

           2.2.1.      Achiziţii de bunuri

     2.3. Anunţuri de participare la licitaţie deschisă

           2.3.1.      Achiziţii de lucrări/servicii

     2.4. Anunţuri de participare la licitaţie restrânsă

           2.4.1.      Achiziţii de lucrări/servicii

      2.5. Anunţuri de participare la dialog competitiv

            2.5.1.      Achiziţii de lucrări/servicii

      2.6. Anunţuri de participare la negociere

            2.6.1.      Achiziţii de lucrări/servicii

      2.7. Anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune

            2.7.1.      Achiziţii de bunuri/lucrări/servicii 

3.      Anunţuri în baza Legii nr. 350/2005

      3.1. Programul anual

      3.2. Anunţuri de participare

      3.3. Anunţuri de atribuire

      3.4. Raportul anual 

4.      Alte tipuri de anunţuri prevăzute de lege a se publica 

 

 

Anunţurile trebuie să respecte modelele impuse de lege, disponibile în acest sistem electronic !

Vezi pagina de legislaţie

Vezi Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625/2006

Vezi Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/2007

Vezi Monitorul Oficial, Partea I, nr. 146/2007