Monitorul Oficial


Monitorul Oficial
Termeni şi condiţii
Date utilizator
Final
Termeni şi condiţii
Termeni şi condiţii

În vederea publicării în Monitorul Oficial, Partea a VI-a utilizatorul trebuie:
• să transmită la MONITORUL OFICIAL R.A. numai anunţurile pentru care există un temei legal expres de publicare;
• să respecte termenele legale de transmitere a anunţurilor (în cazul anunţurilor pentru care legea prevede obligativitatea publicării în SEAP, transmiterea se va efectua în termen de 24 de ore de la această publicare sau de la obţinerea acordului ANRMAP, acolo unde este cazul); de asemenea, la stabilirea termenelor pentru licitaţii, să aibă în vedere termenele legale în care se realizează publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
• să respecte formatul de redactare pe tipuri de anunţuri, impus de această aplicaţie electronică, în acord cu cerinţele legii. Răspunderea pentru conţinutul anunţului aparţine în întregime autorităţii contractante;
• să respecte prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice, respectiv să utilizeze diacritice şi să nu folosească prescurtări;
• să nu efectueze modificări în conţinutul anunţurilor transmise spre publicare decât până la propria validare a anunţului. Retragerea de la publicare este permisă până la validarea de către MONITORUL OFICIAL R.A. a anunţului, numai pe baza adresei oficiale a autorităţii contractante, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al acesteia;
• să acceseze sistemul, verificând zilnic starea anunţului, pentru a se asigura în timp util de validarea acestuia şi să remedieze motivele de invaliditate în termen de maxim 24 de ore de la semnalarea acestora printr-un mesaj transmis prin e-mail la adresa comunicată la crearea contului de utilizator;
• să înregistreze în sistem datele entităţilor din subordine, fără personalitate juridică, indicând datele plătitorului (denumire, sediu, CUI/CIF, cont, bancă);
• să efectueze plata anunţului publicat în termen de 10 zile de la data emiterii facturii fiscale, factură care se expediază prin poştă la sediul AC/colaboratorului;
• să nu trimită spre publicare acelaşi anunţ utilizând şi alte căi de transmitere (respectiv fax, poştă, e-mail);
• să notifice prin adresă scrisă trimisă prin fax, poştă sau e-mail orice modificare survenită în datele de identificare ale AC şi/sau subsidiarelor sale declarate iniţial, la înregistrare;
• să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi să asigure protecţia username-ului şi parolei, fiind direct răspunzătoare faţă de Monitorul Oficial R.A. pentru orice prejudiciu cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul angajament.

Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus
Renunţă